dimarts, 1 de juliol de 2008

Tecnofaves(?)

Mercat de formació TIC


Concients de que la vertadera adquisició de competències digitals i la formació TIC del professorat s'ha de fer de manera viral, hem desenvolupat una dinàmica de grup consistent en un mercat de formació TIC on cadascú anirà a comprar allò que realment necessite.

Sabem que els desitjos i les demandes del professorat poden ser infinits, però nosaltres -el grup de cibervoluntaris de Novadors- oferirem en aquesta ocasió en les nostres paradetes els següents recursos de la web 2.0:


1. GMAIL


1 burret=3 minuts

2 burrets=10 minuts

3 burrets=15 minuts


2. BLOGS


1 burret=5 minuts

2 burrets=15 minuts

3 burrets=25 minuts3. DOCUMENTS COMPARTITS ON LINE (GOOGLE DOCS)


1 burret=5 minuts

2 burrets=15 minuts

3 burrets=25 minuts


4. WIKIS


1 burret=10 minuts

2 burrets=20 minuts

3 burrets=30 minuts


5. PPT/PPS I ALTRES PETAS


1 burret=10 minuts

2 burrets=20 minuts

3 burrets=30 minuts


6. WEBQUEST (CACERES DEL TRESOR)


1 burret=10 minuts

2 burrets=20 minuts

3 burrets=30 minuts


7. METAFÍSICA TIC PER A TECNOFAVES


SORPRESA!!!

Nomenaments de nous blogfessors en tàndem


QUEDA VOSTÉ ANOMENAT BLOGPFESSOR EN TÀNDEM.

AQUEST COMPROMÍS ON LINE, COPY LEFT I SENSE CANON DIGITAL VOS COMPROMET A:

1. ENSENYAR EL QUE HEU APRÈS A 10 PERSONES EN ELS PRÒXIMS 3 MESOS.

2. MANTINDRE, PRACTICAR I MILLORAR EL QUE HEU APRÈS.

3. PLANIFICAR LES UNITATS DIDÀCTIQUES DEL PRÒXIM CURS AMB ELS NOUS CONEIXEMENTS ADQUIRITS.