dimarts, 1 de juliol de 2008

Tecnofaves(?)

Mercat de formació TIC


Concients de que la vertadera adquisició de competències digitals i la formació TIC del professorat s'ha de fer de manera viral, hem desenvolupat una dinàmica de grup consistent en un mercat de formació TIC on cadascú anirà a comprar allò que realment necessite.

Sabem que els desitjos i les demandes del professorat poden ser infinits, però nosaltres -el grup de cibervoluntaris de Novadors- oferirem en aquesta ocasió en les nostres paradetes els següents recursos de la web 2.0:


1. GMAIL


1 burret=3 minuts

2 burrets=10 minuts

3 burrets=15 minuts


2. BLOGS


1 burret=5 minuts

2 burrets=15 minuts

3 burrets=25 minuts3. DOCUMENTS COMPARTITS ON LINE (GOOGLE DOCS)


1 burret=5 minuts

2 burrets=15 minuts

3 burrets=25 minuts


4. WIKIS


1 burret=10 minuts

2 burrets=20 minuts

3 burrets=30 minuts


5. PPT/PPS I ALTRES PETAS


1 burret=10 minuts

2 burrets=20 minuts

3 burrets=30 minuts


6. WEBQUEST (CACERES DEL TRESOR)


1 burret=10 minuts

2 burrets=20 minuts

3 burrets=30 minuts


7. METAFÍSICA TIC PER A TECNOFAVES


SORPRESA!!!

Nomenaments de nous blogfessors en tàndem


QUEDA VOSTÉ ANOMENAT BLOGPFESSOR EN TÀNDEM.

AQUEST COMPROMÍS ON LINE, COPY LEFT I SENSE CANON DIGITAL VOS COMPROMET A:

1. ENSENYAR EL QUE HEU APRÈS A 10 PERSONES EN ELS PRÒXIMS 3 MESOS.

2. MANTINDRE, PRACTICAR I MILLORAR EL QUE HEU APRÈS.

3. PLANIFICAR LES UNITATS DIDÀCTIQUES DEL PRÒXIM CURS AMB ELS NOUS CONEIXEMENTS ADQUIRITS.

dimecres, 16 de gener de 2008

Bienvenidos/as

(Foto de internet)

Hola,


soy tu tutorial del curso sobre TIC que mis amigos Gianpiero, Cristina y Giuliana impartirán en la EOI de Sagunt.

Te acompañaré en tu camino durante casi tres meses.

Cada semana podrás encontrar un post con el resumen del argumento tratado en la sesión anterior.

Espero que te guste la experiencia.

Si quieres, puedes dejar aquí tus comentarios.